Det finnes mange meninger om hva en CV burde inneholde. Organisasjonen som går under det navnet Det europeiske senter for utvikling av erhvervsutdannelse (Cedefop) har samlet noen regler, som går igjen i de fleste land og blant de fleste yrker.

Organisasjonen har gjennom sine såkalte Europass-sentra kommet frem til fem punkter som alle bør lese før eventuelle oppdateringer av CV-en.

 1. Konsentrer deg om det viktigste:
  En CV skal være kort, i de fleste tilfeller er to A4-sider mer enn nok. Europass advarer mot å bruke mer enn tre sider på CV-en. Om du bare har begrenset arbeidserfaring, bør du konsentrere deg om utdanning og spesielle kunnskaper som for eksempel språk.
 2. Vær klar og konsis:
  Bruk korte setninger, fokuser på relevante deler av erfaringen din, og forklar eventuelle hull i CV-en (som for eksempel opphold i studiene, tid mellom jobber).
 3. Form CV-en etter jobben du søker:
  Bruk for all del ikke samme CV, om du søker flere forskjellige typer jobber. Finn ut om CV-en samsvarer med den aktuelle jobben, og kutt ut det som ikke er relevant. Fremhev punkter som vil gjøre deg attraktiv for jobben du søker, men pass på at du ikke tillegger deg erfaring og kunnskaper du ikke sitter inne med.
 4. Presentasjon er viktig:
  Det er ikke alltid arbeidsgiveren setter pris på for kreative CV-er. Hovedregelen er å bruke hvite ark, vanlige og lettleste fonter. Nav anbefaler Times New Roman eller Ariel i størrelse 11.
 5. Kontrollsjekk CV-en:
  Gå grundig gjennom CV-en etter at den er ferdig, blant annet for å unngå skrivefeil. Gjerne få noen til å lese korrektur på CV-en din, og la dem komme med forslag til forbedringer. Noen ganger er det lett å se seg blind på det man selv skriver, derfor er det lurt å få noen andre til å lese gjennom det du har skrevet.