Hjelp til å skrive CV

Jobbsøkerprosessen steg for steg
Tilbake ← Trykk her for å gå tilbake til Trinn 5 – Eksempler på jobbsøknader
Du er her: Trinn 6 – Hjelp til å skrive CV
Frem → Trykk her for å gå videre til Trinn 7 – Eksempler på CVer


Skriving av CV.

CV er forkortelse for Curriculum Vitae. Dette er et vedlegg til søknaden som oversiktlig og pent presenterer dine personlige opplysninger om navn, sivil status, alder, interesser, yrkeserfaring og utdannelse.

CV-en er jobbsøknadens viktigste vedlegg, og er en konsis beskrivelse av det du har gjort hittil i livet. Her opplyser man gjerne om detaljer som er overflødige i selve jobbsøknaden, som for eksempel datoer for påbegynt og avsluttet utdannelse, eller arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal via CV-en din få et komplett bilde av din utdanning og arbeidserfaring, samt dine interesseområder.

Som med jobbsøknaden er det viktig at CV-en er relevant i forhold til stillingen du søker. Du behøver altså ikke å fortelle hele livshistorien din. Bruk informasjon fra tidligere i jobbsøkerprosessen til å tilpasse CV-en i forhold til jobben du søker.

En standard CV fylles ut med «Personalia» øverst, deretter kommer oversikt over utdannelse og yrkeserfaring som er relevant for den aktuelle jobben du søker. Under disse to punktene fører du opp all utdannelse og yrkeserfaring. Vanligvis fylles en CV med seneste utdannelse og yrkeserfaring øverst, og følger på nedover slik at eldste yrkeserfaring og utdannelse kommer nederst. Det blir mer og mer vanlig å skrive en CV med tematisk oppsett istedenfor det kronologiske oppsettet. Det viktigste er uansett å sørge for at den er oversiktlig og pen.

En trend som kommer fra USA er å legge til din målsetting, ditt karrieremål eller din drømmejobb helt i toppen av CV-en – under «Personalia». Det kan være at dette også blir vanlig i Norge, men foreløpig ser det ikke slik ut.

Det er også lov til å lage en mer «fancy» og moderne CV enn det som er standard, men pass på å ikke gjøre CV til et uoversiktlig dokument. Grafikere som søker på grafiske jobber, har vanligvis muligheten til å »strekke strikken» litt lenger enn andre arbeidssøkere. Interesser og referanser kan også tas med i en CV, men det blir mer og mer vanlig å ta med disse to punktene i søknaden. Pass på å ikke ha dobbelt opp, slik at du har med referanser og interesser både i søknad og CV.

Bruk «jeg» fremfor for eksempel «man» i CV-en. Generalisering bidrar kun til å skape avstand mellom deg og arbeidsgiver.

Som i en jobbsøknad bør man også her være nøye med det formelle. Unngå forkortelser og skrivefeil, og ikke skriv for langt. For en nyutdannet bør det holde med ca en side, mens person med mye arbeidserfaring ikke bør gå over to sider.

Som et ledd i prosessen for å gjøre Europa til verdens mest dynamiske og konkurransedyktige økonomi, foreslo Kommisjonen et felles CV format for EU. Bruk av CV er frivillig, men skal hjelpe europeerne til å presentere sine kvalifikasjoner mer effektivt. Klikk på linken for å gå til Europass, hvor du finner info om jobb og utdanning i Europa: http://europass.cedefop.europa.eu/no/home

Det europeiske senter for utvikling av erhvervsutdannelse (Cedefop) har samlet noen regler for hvordan man burde skrive en CV, som går igjen i de fleste land og blant de fleste yrker. Klikk her for å lese artikkelen (artikkelen åpnes i eget vindu)

 

Jobbsøkerprosessen steg for steg
Tilbake ← Trykk her for å gå tilbake til Trinn 5 – Eksempler på jobbsøknader
Du er her: Trinn 6 – Hjelp til å skrive CV
Frem → Trykk her for å gå videre til Trinn 7 – Eksempler på CVer