Eksempler på jobbsøknader

Jobbsøkerprosessen steg for steg
Tilbake ← Trykk her for å gå tilbake til Trinn 4 – Hjelp til å skrive jobbsøknad
Du er her: Trinn 5 – Eksempler på jobbsøknader
Frem → Trykk her for å gå videre til Trinn 6 – Hjelp til å skrive CV


Nedenfor lister vi opp noen forskjellige eksempler på jobbsøknader. Eksemplene bør brukes til inspirasjon og som en mal, det anbefales ikke å kopiere dem da man bør lage en egen unik søknad til hver enkelt stilling.

Det er ofte litt forskjellig hvordan man utformer en søknad avhengig av utdannelsesnivået sitt, så vi har kategorisert eksemplene under – men se gjerne på alle for inspirasjonens skyld.

Eksempel på interessesøknad:

Eksempel på søknad for personer med lav utdannelse:

Eksempler på søknader for person med middels utdannelse:

Eksempel på søknad for personer med høy utdannelse:

Jobbsøkerprosessen steg for steg
Tilbake ← Trykk her for å gå tilbake til Trinn 4 – Hjelp til å skrive jobbsøknad
Du er her: Trinn 5 – Eksempler på jobbsøknader
Frem → Trykk her for å gå videre til Trinn 6 – Hjelp til å skrive CV