Det å lete etter en jobb i dagens jobbmarked kan være veldig vanskelig og ikke minst tidkrevende. Det er en veldig turbulent tid nå og det kan være tiden for å tenke litt utenfor boksen. Stadig flere nordmenn velger nemlig å starte egen virksomhet og en stor andel av disse jobber som frilansere/konsulenter. Det betyr at man ikke er ansatt som person men heller blir leid inn ved behov. I denne artikkelen så har vi tenkt til å gå litt inn på fordeler og ulemper ved å jobbe som frilanser og hvordan du kan komme raskt i gang.

Hva er fordelene og ulempene ved å jobbe som frilanser?

Det å være frilanser er noe som passer veldig godt for mange men det passer ikke bra for alle. Nedenfor prøver vi å gå igjennom de store fordelene og ulempene her.

Den største negative siden ved å jobbe som frilanser er at man er helt avhengig av å kunne hente inn arbeid utenfra og at man ikke er garantert en inntekt. Derfor velger veldig mange av de som som starter som frilansere å begynne når de fortsatt er i jobb. Dette er fordi veldig mange sliter med å akseptere usikkerheten rundt det å være frilanser. En annen nedside er at man ikke er like godt sikret mot sykdom som man er som en vanlig arbeidstaker. Det er mulig å tegne en forsikring fra NAV men denne koster ganske mye så her er man nødt til å tenke igjennom kostnadene skikkelig.

Fordelen med å være frilanser er mange men den største er nok friheten det gir deg. Som frilanser så kontrollerer du din egen tid og du er din egen sjef. En annen klar fordel med å være frilanser er at man tjener i snitt mer som frilanser enn som vanlig arbeidstaker. Som frilanser så har man større kontroll over hvor mye man selv tjener. Veldig mange opplever at man har høyere inntekt som frilanser enn som vanlig arbeidstaker, den største utfordringen for de aller frilansere er å få nok jobb.

Hva kan man jobbe som når man er frilanser?

Som frilanser så kan man egentlig jobbe mange forskjellige typer jobber. Det er likevel en overvekt av kreative mennesker som jobber som frilansere og en del av it-bransjen som f.eks utviklere. Man trenger ikke å ha noe spesialisert kompetanse for å jobbe som frilanser. Det finnes ganske mange forskjellige jobber man kan gjøre.

Den siste tiden så har det vært et stort behov for norske innholdsforfattere til nettsider. Her er det ikke noe krav om at man skriver som en gud eller som en journalist. Det viktigste er at man kan skrive god norsk og det er en fordel for din egen del at du skriver raskt. Nettsidene som etterspør denne tjenesten er gjerne utenlandske aktører innenfor nettspill og lån. Et godt eksempel på dette er nettsiden til GambleGuys på norsk. Dette er en nettside om pengespill som er oversatt til norsk.

Hvordan finner jeg oppdrag som frilanser?

Det finnes veldig mange tilbydere av frilanstjenester og det finnes mange portaler her. Vår erfaring er at fellesnevneren for alle disse er at de aller fleste har lave budsjetter og ikke minst så konkurrerer man med mange utenlandske aktører. Derfor er vårt beste tips til deg som ønsker å bli frilanser å heller satse på å lage en egen norsk nettside og være aktiv på LinkedIn. Det å å dele din kunnskap i blogginnlegg, innlegg på LinkedIn eller Twitter kan også være svært effektivt.