Hjelp til å finne stillinger

Jobbsøkerprosessen steg for steg
Tilbake ← Trykk her for å gå tilbake til Trinn 1 – Hjelp til kartlegging av deg selv
Du er her: Trinn 2 – Hjelp til å finne stillinger
Frem → Trykk her for å gå videre til Trinn 3 – Hjelp til å ta kontakt med firmaer


Hvordan finne ledige stillinger du kan søke på?
For høyt utdannede personer, er jobbsøkerprosessen nå kommet til å sjekke ut om det er ledige stillinger hos de firmaer som ble aktuelle i forrige punkt. Er det ingen ledige stillinger, er det ingen ting i veien for å sende søknad til de aktuelle firma. Med høy utdannelse og gode resultater, er det en mulighet for at de MÅ ha deg.

For de med lite eller middels utdannelse, kan det være interessant å søke på stillinger som ikke er utlyst, men sannsynligheten for positivt svar er litt mindre. Les stillingsannonser NØYE, også de små annonsene. Det kan ofte være de mest interessante firmaene som bruker små annonser.

Steder å kikke etter de ledige jobbene kan være:

  • Lokalavisen for det område du ønsker å jobbe i.
  • Riksaviser.
  • De elektroniske stillingsdatabasene som; NAV, Zett, Stepstone, Jobworld, Finn e.l.
  • Arbeidskontoret og arbeidskontorets hjemmesider.
  • Fagtidsskrifter på papir og nett innenfor aktuell bransje.
  • Kontakt med aktuelle firma. (telefon, hjemmeside eller personlig oppmøte.)
  • Venner og bekjente.

Vær aktiv arbeidssøker!
80% av alle ledige jobber blir aldri utlyst via stillingsannonser, NAV og lignende. Av de gjenværende 20% står stat og kommune for halvparten, og der er i tillegg flesteparten av stillingene besatt når stillingen blir utlyst – fordi stat og kommune er tvunget til å utlyse alle stillinger. Bruk derfor ditt nettverk, både faglig og privat, og opplys dem om at du er på jobbjakt – send dem gjerne også din CV. Møt opp hos aktuelle firmaer med søknad og CV og spør om å få kontakt med lederen for den avdelingen du ønsker å jobbe i. Dette kan være en fremgangsmåte som ikke gir deg jobb umiddelbart, men over tid.

Er det stillingsannonse på stillingen du ønsker bør du plukke den fra hverandre så mye som mulig og utføre en stillingsanalyse. En stillingsanalyse kan også gjøres på stillinger som det ikke er stillingsannonse på, men da blir jobben noe tyngre. Når du analyserer stillingsannonsen eller stillingen, finn ut bl.a.:

– arbeidsoppgaver
– nødvendige kvalifikasjoner
– ønskelige kvalifikasjoner
– positive sider ved stillingen
– negative sider ved stillingen

Sjekk punktene over opp mot din CV og dine tanker om jobben, finn deretter ut om dette er en jobb du ønsker å søke på. Stillingsanalysen vil sannsynligvis gi deg relevante spørsmål du kan stille før, under eller etter et intervju.

Les gjerne artikkelen «Nettverk er viktig» for å få mer forståelse om temaet (artikkelen åpnes i eget vindu)

 

Jobbsøkerprosessen steg for steg
Tilbake ← Trykk her for å gå tilbake til Trinn1 – Hjelp til kartlegging av deg selv
Du er her: Trinn 2 – Hjelp til å finne stillinger
Frem → Trykk her for å gå videre til Trinn 3 – Hjelp til å ta kontakt med firmaer