Å skrive en CV (Curriculum Vitae) kan ofte virke som en overveldende oppgave, men det er i bunn og grunn en måte å presentere din profesjonelle bakgrunn og ferdigheter på en strukturert og oversiktlig måte. Her er en guide som bryter ned de viktigste elementene i en CV og gir tips om hvordan du kan strukturere informasjonen.

Personlig informasjon

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • (Valgfritt) Lenker til LinkedIn eller andre profesjonelle nettsteder

Målsetting eller sammendrag

Dette er en kort tekst der du skisserer din karrieremålsetting eller gir et sammendrag av dine kvalifikasjoner og erfaringer. Dette gir arbeidsgiver en rask forståelse av hvem du er som profesjonell.

Arbeidserfaring

List opp tidligere stillinger i omvendt kronologisk rekkefølge, med det nyeste jobb først. Inkluder:

 • Stillingstittel
 • Bedriftens navn og lokasjon
 • Periode du var ansatt
 • Korte beskrivelser av dine hovedoppgaver og eventuelle oppnåelser

Utdanning

Igjen, bruk omvendt kronologisk rekkefølge. Inkluder:

 • Grad/utdannelsesnivå
 • Institusjonens navn og lokasjon
 • Årstall
 • Eventuelle spesialiseringer eller viktige prosjekter

Ferdigheter

Dette kan være en bullet-point liste over spesifikke ferdigheter du har, som for eksempel:

 • Programvare du behersker
 • Språk du snakker
 • Tekniske ferdigheter

Sertifikater og kurs

Hvis du har relevante sertifikater eller har fullført kurs, kan dette inkluderes i en egen seksjon. Her kan du inkludere:

 • Navn på sertifikatet eller kurset
 • Institusjon eller organisasjon
 • Dato for fullføring

Referanser

Det er vanlig å inkludere 2-3 referanser. Dette kan være tidligere arbeidsgivere, kollegaer, eller akademiske kontakter. Sørg for å ha deres tillatelse før du inkluderer dem i din CV.

Andre tips

 • Fokuser på relevante erfaringer og ferdigheter som er direkte anvendbare på den stillingen du søker.
 • Bruk action-verb og kvantifiser dine prestasjoner der det er mulig. For eksempel, «Ledet et team på 5 personer» eller «Økte salget med 20%».
 • Hold CV-en så kort og konsis som mulig. En generell tommelfingerregel er 1-2 sider.
 • Sørg for at det ikke er noen skrivefeil eller grammatiske feil. Det kan være nyttig å be noen andre lese gjennom CV-en din for å fange opp eventuelle feil.

Når CV-en er ferdig, er det også viktig å tilpasse den for hver jobbsøknad, slik at du fremhever de mest relevante kvalifikasjonene og erfaringene for den spesifikke stillingen.

Ved å følge disse retningslinjene, vil du ha en solid og profesjonell CV som kan hjelpe deg med å vise fram dine styrker og kvalifikasjoner til potensielle arbeidsgivere.

Hvor lang bør en CV være?

Lengden på en CV kan variere avhengig av flere faktorer, som din yrkeserfaring, bransjen du søker jobb i, og spesifikke krav fra arbeidsgiver. Her er noen generelle retningslinjer:

Nyutdannede eller de med liten erfaring

Hvis du er nyutdannet eller har begrenset arbeidserfaring, bør CV-en din ideelt sett være en enkeltsidig. Fokuser på dine utdannelsesprestasjoner, eventuelle prosjekter du har arbeidet med, og relevante ferdigheter som kan overføres til arbeidsplassen.

Midtkarriere

For de som har mellom 5-10 års erfaring kan CV-en strekke seg til to sider. Dette gir deg nok plass til å detaljert forklare din arbeidserfaring, utdanning, og andre kvalifikasjoner.

Erfarne kandidater

Hvis du har betydelig yrkeserfaring eller en akademisk bakgrunn med mange publikasjoner, konferanser, eller forskningsprosjekter, kan CV-en bli lengre. Noen CV-er for svært erfarne kandidater eller akademikere kan gå over tre sider. Men husk at det alltid er kvalitet over kvantitet som gjelder.

Andre faktorer å vurdere

 • Bransjestandarder: Noen yrker og bransjer har egne standarder for CV-lengde. For eksempel kan akademiske CV-er være betydelig lengre fordi de inkluderer publikasjoner, konferanser, kurs, og andre akademiske prestasjoner.
 • Lokale normer: I noen land er det mer vanlig med lengre CV-er, mens det i andre er forventet at CV-en skal være kort og konsis.
 • Relevans: Uavhengig av lengden, sørg for at all informasjon på CV-en er relevant for jobben du søker på. Unngå å inkludere utdatert eller irrelevant informasjon bare for å fylle plass.
 • Lesbarhet: Pass på at CV-en er lett å lese. Bruk punktlister, overskrifter, og god avstand mellom seksjoner for å forbedre lesbarheten.
 • Tilpasning: Hvis en jobbannonse spesifikt angir en ønsket CV-lengde, sørg for å følge disse instruksjonene.

Til slutt er det viktig å merke seg at det ikke finnes en «one-size-fits-all»-løsning for CV-lengde. Det beste rådet er å fokusere på å gjøre CV-en så klar, konsis og relevant som mulig, uavhengig av antall sider.

Hva slags arbeidserfaring bør man ha med i en CV?

Arbeidserfaringen du bør inkludere i en CV varierer basert på din individuelle karrierehistorie og den jobben du søker på. Imidlertid er det noen generelle prinsipper som kan guide deg i denne prosessen:

Relevans

Fokuser først og fremst på arbeidserfaring som er mest relevant for den stillingen du søker. Hvis du har erfaring som direkte relaterer seg til jobbrollen, skal dette fremheves. For eksempel, hvis du søker en jobb innen markedsføring, er det fornuftig å inkludere tidligere markedsføringsjobber du har hatt.

Omvendt kronologisk rekkefølge

Det er vanlig å liste arbeidserfaring i omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si med den nyeste jobben først. Dette gir arbeidsgiver en rask oversikt over din nyeste erfaring og kompetanse.

Nøkkeloppgaver og prestasjoner

For hver jobb du lister opp, bør du inkludere noen korte punkter som beskriver dine nøkkeloppgaver og eventuelle prestasjoner. Prøv å være så konkret som mulig, og bruk tall for å kvantifisere resultater der det er relevant. For eksempel: «Ledet et team på 10 personer og økte salget med 25%».

Jobber utenfor fagfeltet

Hvis du har begrenset erfaring eller bytter karrierevei, kan det være nyttig å inkludere jobber som ikke er direkte relevante for stillingen. I slike tilfeller er det viktig å trekke frem ferdigheter eller erfaringer fra disse jobbene som kan være anvendbare i den jobben du søker.

Frivillig arbeid og praksisplasser

Frivillig arbeid, praksisplasser eller freelance-prosjekter kan også være relevant, spesielt hvis du har lite formell arbeidserfaring. De kan demonstrere en rekke ferdigheter og kvaliteter, fra lederskap til teknisk kompetanse.

Korte ansettelsesforhold og jobbhopping

Hvis du har mange korte ansettelsesforhold, vurder å inkludere bare de mest relevante. For mye jobbhopping kan føre til spørsmål fra potensielle arbeidsgivere, så vær forberedt på å forklare dette i et intervju.

Midlertidige eller sesongbaserte jobber

Hvis du har tatt midlertidige eller sesongbaserte jobber for å dekke hull i ansettelseshistorikken, kan det være lurt å inkludere disse. Men fokuser på de overførbare ferdighetene du har tilegnet deg i disse rollene.

Eldre erfaring

For erfarne arbeidssøkere med lang arbeidshistorikk kan det bli nødvendig å filtrere ut de eldste jobbene, spesielt hvis de ikke er direkte relevante for den aktuelle jobbsøknaden.

Til slutt er det alltid en god idé å tilpasse CV-en for hver jobbsøknad for å sikre at du fremhever de mest relevante erfaringene og ferdighetene for den spesifikke rollen. Det vil gjøre CV-en din mer fokusert og øke sjansene dine for å fange arbeidsgiverens interesse.

Hva slags utdanning bør man ha med i en CV?

Når det gjelder å inkludere utdanning på en CV, er det viktig å fokusere på utdanningsbakgrunn som er relevant for den jobben du søker. Her er noen tips om hvilken type utdanning du kan inkludere:

Obligatorisk utdanning

Dette inkluderer grunnskole, videregående skole og universitetsgrader som bachelor, master og doktorgrad. For nyutdannede kan det være viktig å legge vekt på akademiske prestasjoner og relevant kursarbeid, siden arbeidserfaring kan være begrenset.

Yrkesfaglig utdanning

Hvis du har tatt fag- eller svennebrev, tekniske sertifikater eller annen yrkesfaglig utdanning, er dette svært relevant å inkludere, spesielt for stillinger som krever spesifikke tekniske ferdigheter.

Kurs og sertifikater

Profesjonelle kurs, workshops og sertifikater kan også være verdifulle å nevne, særlig hvis de er relevante for jobben du søker på. For eksempel, et førstehjelpskurs kan være relevant for en jobb innen helsevesenet.

Videreutdanning og spesialiseringer

Hvis du har tatt etter- eller videreutdanning, for eksempel en MBA eller annen spesialisering, er dette også relevant å inkludere. Det viser at du har avansert kunnskap innen et spesifikt felt.

Online-kurs

I noen tilfeller kan også online-kurs være relevante, spesielt hvis du ikke har annen formell utdanning som direkte relaterer til jobben. Men vær kritisk; ikke alle online-kurs betraktes som like verdifulle i en profesjonell sammenheng.

Utenlandsk erfaring

Studier eller forskning i utlandet kan også være en sterk kvalifikasjon, da det ofte er bevis på både faglig dyktighet og tilpasningsdyktighet.

Akademiske utmerkelser og priser

Hvis du har mottatt stipender, priser eller andre akademiske utmerkelser, kan disse også være relevante, avhengig av jobben.

Når du inkluderer utdanning, er det vanlig å også nevne tidspunktet for fullføring (eller forventet fullføring hvis du fortsatt studerer), samt navnet på institusjonen og stedet den ligger.

Til slutt er det viktig å huske at det alltid er best å tilpasse CV-en for hver enkelt jobbsøknad. Dette sikrer at du fremhever den mest relevante utdanningsbakgrunnen for den aktuelle stillingen, noe som kan øke sjansene for å bli innkalt til intervju.

Hva slags referanser bør man ha med i en CV?

Når du velger referanser til en CV, er det viktig å vurdere hvilke personer som kan gi en pålitelig og positiv vurdering av dine ferdigheter, erfaringer og karakter. Her er noen generelle retningslinjer for hva slags referanser du kan inkludere:

Tidligere arbeidsgivere

Referanser fra tidligere arbeidsgivere er ofte vurdert som de mest pålitelige. De kan gi en god innsikt i din arbeidsetikk, ferdigheter og erfaringer relatert til jobben.

Kollegaer

Hvis du ikke vil eller kan inkludere en tidligere arbeidsgiver, kan en erfaren kollega også fungere som en god referanse. De kan vurdere din evne til teamwork, kommunikasjonsferdigheter og faglig kompetanse.

Akademiske referanser

For nyutdannede, studenter eller de som bytter felt og mangler arbeidserfaring, kan akademiske referanser, som professorer eller forskningsveiledere, være nyttige. De kan snakke til din akademiske dyktighet, prosjektstyring og potensiale for vekst.

Klienter eller kunder

Hvis du har jobbet i en rolle hvor du har hatt direkte kontakt med klienter eller kunder, kan en positiv referanse fra dem være svært verdifull, spesielt for stillinger innen salg, kundeservice eller rådgivning.

Frivillige organisasjoner

Hvis du har gjort frivillig arbeid, kan ledere eller kollegaer fra disse organisasjonene gi en god referanse som understreker din pålitelighet, initiativ og andre positive kvaliteter.

Personlige referanser

Selv om profesjonelle referanser generelt er å foretrekke, kan personlige referanser brukes i noen tilfeller, spesielt hvis du har lite eller ingen arbeidserfaring. Dette kan være tidligere lærere, trenere eller familievenner som kjenner deg godt.

Hvordan presentere referanser

Det er vanlig å inkludere referansens navn, tittel, arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse. Imidlertid er det viktig å alltid spørre personen på forhånd om det er greit at du bruker dem som referanse, og hvordan de ønsker å bli kontaktet.

Alternative metoder

I noen tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å skrive «Referanser tilgjengelige på forespørsel» nederst i CV-en i stedet for å liste dem opp direkte. Dette gir deg muligheten til å først diskutere jobben med referansene dine, slik at de kan tilpasse sin tilbakemelding til den spesifikke stillingen.

Valg av referanser bør alltid tilpasses den spesifikke jobbsøknaden og de kravene som stilles i jobbannonsen. Dette vil bidra til å sikre at du presenterer deg selv på den mest effektive måten og øker sjansene for å få jobben.

Hva slags ferdigheter bør man ha med i en CV?

Valget av ferdigheter å inkludere i en CV avhenger av jobben du søker på, din erfaring og hvilke kvalifikasjoner du har. Imidlertid finnes det generelle kategorier av ferdigheter som er verdt å vurdere:

Hard skills (Faglige ferdigheter)

 1. Tekniske ferdigheter: Dette kan inkludere programmeringsspråk, maskinbetjening, eller spesifikk bransjekunnskap.
 2. Språk: Det å beherske flere språk kan være en stor fordel, spesielt i internasjonale selskaper eller i jobber som krever kommunikasjon på tvers av kulturer.
 3. Sertifiseringer: Hvis du har tatt kurs eller fått sertifiseringer som er relevante for jobben, kan dette også være en form for faglig ferdighet.

Soft skills (Personlige egenskaper)

 1. Kommunikasjon: Evnen til å formidle ideer klart og effektivt, både skriftlig og muntlig.
 2. Problem-løsning: Analytiske ferdigheter og evnen til å takle utfordrende situasjoner.
 3. Teamarbeid: Samarbeid og evnen til å jobbe godt med andre er viktige kvaliteter i de fleste jobber.
 4. Initiativ og selvstendighet: Å kunne jobbe uten tett oppfølging og ta initiativ er viktige egenskaper i mange roller.
 5. Tilpasningsdyktighet: I en raskt endrende arbeidsverden er fleksibilitet og evnen til å tilpasse seg nye situasjoner verdifulle.

Spesifikke jobb-relaterte ferdigheter

 1. Salg: For salgsjobber kan det være nyttig å nevne erfaring med CRM-systemer eller andre salgsteknikker.
 2. Prosjektledelse: Erfaring med å lede prosjekter, budsjettstyring, og tidsstyring kan være avgjørende i mange typer jobber.
 3. Kundeservice: For jobber i kundeservice er erfaring med kundebehandling og konflikthåndtering nyttig.

Universelle ferdigheter

 1. Digital kompetanse: Grunnleggende kjennskap til verktøy som Microsoft Office, e-post, og nettlesere er nesten alltid nyttig.
 2. Organisering: Evnen til å holde orden, planlegge og prioritere arbeid er viktig i de fleste jobber.
 3. Lederegenskaper: Selv om du ikke søker en lederstilling, kan lederegenskaper som evnen til å motivere og inspirere andre være relevante.

Når du inkluderer ferdigheter i CV-en, er det en god idé å være så konkret som mulig. I stedet for å bare liste opp ferdigheter, prøv å gi eksempler på hvordan du har brukt disse i praksis. Dette kan du gjøre enten i en egen seksjon dedikert til ferdigheter, eller integrert i delen om arbeidserfaring hvor du beskriver oppgaver og resultater. Tilpass alltid ferdighetsdelen i CV-en til den spesifikke jobben du søker på for å vise at du har de kvalifikasjonene arbeidsgiveren ser etter.