Hvis du ikke har spesifik utdanning, men er praktisk anlagt, en såkalt Handyman, så kan du få jobb som altmuligmann i et firma.

En altmuligmann, eller altmuligperson, i et norsk firma i Norge kan ha en rekke ansvarsområder og oppgaver avhengig av bransje, størrelse på selskapet og spesifikke behov. Her er en liste over 20 mulige oppgaver en altmuligmann kan ha:

 1. Administrativ støtte: Håndtere telefonsamtaler, e-post og annen korrespondanse.
 2. Kontorrekvisita og innkjøp: Bestille og håndtere forsyninger og utstyr for kontoret.
 3. IT-støtte: Løse enkle tekniske problemer og være et bindeledd til IT-avdelingen.
 4. Vedlikehold av kontorlokaler: Sørge for at kontoret er rent og ryddig, og organisere reparasjoner ved behov.
 5. Arkivering og organisering av dokumenter: Opprettholde et system for å lagre og finne viktige dokumenter.
 6. Arrangere møter og hendelser: Hjelpe med å organisere og koordinere interne møter og eksterne arrangementer.
 7. Regnskapsstøtte: Hjelpe med enkle regnskapsoppgaver som innkjøpsordrer eller fakturabehandling.
 8. Kundeservice: Besvare henvendelser fra kunder og gi støtte når det trengs.
 9. Lønn og personal: Administrere timelister, ferieforespørsler og andre personalrelaterte oppgaver.
 10. Prosjektstøtte: Bidra til å organisere og følge opp prosjekter på tvers av organisasjonen.
 11. Dataregistrering: Legge inn og oppdatere informasjon i databaser og systemer.
 12. Reisehåndtering: Bestille reiser og overnatting for ansatte og ledelse.
 13. Sosiale medier og markedsføring: Hjelpe med å oppdatere bedriftens sosiale mediekanaler og markedsføringsmateriell.
 14. Teknisk støtte: Hjelpe ansatte med å løse problemer med datamaskiner, skrivere og annet utstyr.
 15. Sikkert arbeidsmiljø: Påse at bedriften følger gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter.
 16. Hjelpe med rekruttering: Søke etter kandidater, ordne intervjuer og administrere referansesjekker.
 17. Rapportering: Lage og oppdatere rapporter for ledelsen.
 18. Oversettelsesarbeid: Hjelpe med oversettelse av dokumenter eller kommunikasjon ved behov.
 19. Kunderegistre: Oppdatere og vedlikeholde kunderegistre og salgsinformasjon.
 20. Generell støtte: Være en ressurs og hjelpe til med ulike oppgaver og prosjekter etter behov.

Denne listen er ikke uttømmende, og ansvarsområdene til en altmuligmann kan variere betydelig fra selskap til selskap.

En altmuligmann på et casino kan ha mange varierte oppgaver. Her er en liste over 20 mulige oppgaver de kan håndtere:

 1. Utføre reparasjoner på spilleautomater og andre spillutstyr.
 2. Utføre generelt vedlikehold og reparasjoner på casinoets fasiliteter.
 3. Bytte lyspærer og sørge for riktig belysning i spilleområder.
 4. Bidra til renhold av spilleområder og fellesrom.
 5. Hjelpe til med flytting av spilleautomater og annet tungt utstyr.
 6. Overvåke og vedlikeholde sikkerhetssystemer.
 7. Utføre mindre elektriske reparasjoner.
 8. Sørge for at nødutganger og brannslukningsutstyr er tilgjengelig og fungerer.
 9. Bidra i oppsett og nedrigging ved arrangementer eller shows.
 10. Håndtere vedlikehold av casinoets kjøretøyflåte.
 11. Assistere i dekorasjonsprosesser og temaendringer i casinoet.
 12. Utføre rørleggerarbeid ved behov.
 13. Vedlikeholde og reparere casinoets luftkondisjonerings- og oppvarmingssystemer.
 14. Håndtere utendørs vedlikeholdsarbeid, som hagearbeid eller snørydding.
 15. Bistå med teknisk support for casinoets datamaskiner og nettverk.
 16. Samarbeide med sikkerhetspersonell for å adressere og løse sikkerhetsrisikoer.
 17. Koordinere med leverandører og håndverkere for større vedlikeholdsprosjekter.
 18. Sørge for vedlikehold og rengjøring av ansatte- og gjesterestauranter.
 19. Delta i opplæringsprogrammer for å holde seg oppdatert på nye vedlikeholdsteknikker og -utstyr.
 20. Utføre ad-hoc oppgaver som kreves av casinomanagement for å sikre en jevn drift.

Altmuligmannens rolle er viktig for å opprettholde et trygt, funksjonelt, og innbydende casino for både ansatte og gjester.