Hvis du har et ønske om å spre vingene og jobbe utenlands, er det naturlig å se til EU. Norske borgere har rett til å bo og jobbe i alle EU-land på lik linje med rettighetene landets egne innbyggere har. Det vil si at det ikke foreligger noen restriksjoner hva gjelder opphold, skatteregler og lignende.

Dette medfører at vi som nordmenn egentlig har et arbeidsmarked bestående av mer enn et dusin land, med i alt flere hundre millioner innbyggere (og antall arbeidsplasser deretter) å søke i. Det er klart at lønningsnivået i de fleste landene i EU er noe lavere enn i Norge. Til gjengjeld er som regel skattetrykk og levekostnader lavere.

I det store og hele finnes det mange muligheter til å fortsette sin karriere i et EU-land. Det gjelder for jobbsøkere i alle aldre og med alle slags utdanningsnivåer og ambisjoner. 

For deg som vil flytte på deg finnes det mange attraktive og spennende jobber i hele Europa.

Mange jobber for norsktalende personer

Et poeng som det er viktig å understreke er at man ikke nødvendigvis trenger å beherske det lokale språket i landet hvor man søker jobb. Det kan selvsagt være en fordel å snakke polsk i Polen, italiensk i Italia, og så videre, men for mange jobber holder det gjerne med engelsk. Ikke glem at vi som behersker norsk kan klare oss godt med morsmålet i minst to EU-land, nemlig Danmark og Sverige.

Det er også viktig å understreke at norsk kan være et krav for mange jobber i utlandet. Det gjelder særlig innen kundestøtte. Mange norske selskaper har sine kundebehandlere i andre land. De behøver norsktalende ansatte til å jobbe for seg. Innen denne sektoren finnes det en rekke muligheter. Mange norske borgere har oppholdt seg i utlandet med full jobb takket være denne typen selskaper.

En type bedrifter som ansetter mange nordmenn ved sine kontorer i utlandet er spilleforetak. Siden myndighetene i EU-landet Malta utsteder lisenser til mange spilleforetak som opererer på det norske markedet, finnes det et stort antall arbeidsplasser der norsk språk er en forutsetning på nettopp Malta.

Mange nordmenn jobber på Malta

Det er enkelt å søke om jobb i EU-land

Hvis du er nysgjerrig på å jobbe i et EU-land, skal du først se deg omkring på nettet. Det finnes mange online tjenester som formidler arbeidstakere internasjonalt. Du kan lese annonser, og etablere en egen profil. Selvsagt er det heller ingenting i veien for å sende din CV på e-post til selskaper hvor du har lyst til å jobbe. Via sosiale nettverk som Linkedin kan man også etablere en profil og finne kontakter over alt. Dette kan også bidra til at man kan ta steget ut i en arbeidskarriere utenfor landets grenser.

Med norsk pass og personnummer kan man altså få jobb i andre land. Det er også krav om å etablere egen lokal identitet. Dette kreves for å åpne bankkonto, betale riktig skattebeløp og få tilgang til lokale tjenester (tegne mobilabonnement, osv.). Man må også melde om utflytting i folkeregisteret i Norge når man får jobb i utlandet. Hvis ikke kan du ende opp med å være skattepliktig i to land.