Det er snart 30 tusen svenske arbeidstakere i Norge – og det har blitt en vanlig frase å høre om blide og flinke svensker i servicenæringen i Norge.

Svensker kommer til Norge for å jobbe, det er for arbeidsgivere et fantastisk utgangspunkt når de søker etter ansatte. Det at svenske i mye større grad enn nordmenn fremstår som serviceminded, blide og pliktoppfyllende gjør utvelgelsesprosessen farlig for nordmenn.

Det er eksempler på mange nordmenn som sender ut 20+ søknader – og får avslag på alle. Vi har selv satt oss i denne situasjonen, og har kun oss selv å takke. Mange har over lang tid fremstått som late, sure og mer interessert i rettigheter enn å utføre plikter. Dette er imidlertid en god ting for de som ønsker å gi litt ekstra for å få jobb – så lenge det er få som velger å gjøre en ekstra innsats, blir det enklere å utmerke seg.

Så; Ikke vær en lat oljebaron uten fremtidsvisjoner, men vær en ivrig arbeidstaker som vil opp og frem – det gagner både deg og din karriere i lang tid fremover.