Vi har i Norge nesten ikke arbeidsledighet, ca. 2,5 % er arbeidsledige – når det gjelder unge under 30 år så er tallene nesten 5 %.  Norstat har utført en undersøkelse som viser at mangel på praktisk arbeidserfaring for unge i Norge er et problem når man er jobbsøker. Unge i Norge er i motsetning til unge i Sverige ikke bekymret for å få fast jobb i fremtiden – dette kan jo være noe av årsaken til at unge nordmenn ikke kjemper for å få sommerjobb eller jobb ved siden av studier.

 

Personalsjefer som var med i undersøkelsen til Norstat, mener at vi kan dele unge i Norge i to grupper:

– de som har skjønt at det er en stor fordel å jobbe selv når man går på skole

– de som ikke bryr som dette i det hele tatt.

 

Er du ung og leser dette, vil vi oppfordre deg til å sørge for at du hører til i den første kategorien. Det kan være fristende og ikke jobbe ved siden av studier, både for å ha tid til sosiale aktiviteter og ha bedre tid til studiene. Viktigheten av erfaring når man senere skal søke jobb er imidlertid så stor at du bør prioritere dette. Når det er så få som kan vise til erfaring, blir det desto viktigere – og lettere for de som har erfaring å komme gjennom nåløyet i en jobbsøkerprosess.

I undersøkelsen svarer også nesten 70 % at de ikke føler seg trygge på hvordan man skriver en jobbsøknad. Følg vår steg-for-steg veiledning og ble en av de som skiller seg ut, isteden for å være i «massen» som ikke bryr seg.