Det er ikke alltid like enkelt å finne tilbake til motivasjonen på jobb når den først har blitt borte. Det er derfor viktig å holde fast på rutiner som kan bidra til at du kan holde arbeidsdagen i gang. Bedriftens ledere kan enkelt finne frem til virkningsfulle strategier som kan bidra til å motivere deg som er ansatt.

For å holde motivasjonsnivået oppe blant sine ansatte tilbyr mange norske bedrifter sosiale goder. Dette kan være ulike tilbud om fellesaktiviteter som skal bidra til å øke samholdet blant deg og dine kollegaer. Dette kan være fellesaktiviteter, som eksempelvis ulike former for Kick-off, medlemskap i et treningssenter og andre frynsegoder.

Bilde fra pxhere

En strukturert arbeidshverdag

For at du skal få opparbeidet deg god nok motivasjon i løpet av arbeidsdagen, er det viktig at du opplever mestring. En mestringsfølelse kommer av at du utfører noe du er god på. Ved å jobbe med de samme oppgavene hver dag vil gjerne motivasjonen avta. Du trenger derfor påfyll av både ny kunnskap, og nye arbeidsoppgaver for å holde motivasjonen oppe.

En strukturert arbeidsdag vil gi deg bedre kontroll over dine arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene kan derimot raskt bli monotone, og føre til økt kjedsomhet. Det er viktig med gode pauser i løpet av en lang arbeidsdag. Du kobler effektivt av med en runde Live Casino på mobilen. Det finnes også mye annen god nettunderholdning som kan fungere i jobbpausen.

Et godt arbeidsmiljø gir økt motivasjon

Mange bedrifter arbeider effektivt med å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Dersom du jobber i en slik bedrift vil du garantert oppleve økt arbeidslyst. God struktur kombinert med sosiale frynsegoder vil totalt øke tilfredsheten blant de ansatte på sikt. Med motivasjonen på topp vil du snarlig oppleve at du oppnår gode resultater. En forfremmelse kan da være like rundt hjørnet.

For at arbeidsmiljøet skal oppleves som positivt er det viktig at trivselen er god blant samtlige av bedriftens ansatte. En bedriftsleder kan opprettholde trivselen blant sine ansatte ved å benytte medarbeidersamtaler. Du som arbeidstaker kan slik få konstruktive tilbakemeldinger på ditt arbeidsforhold. I tillegg kan jobbsituasjonen din belyses i forhold til om det er rom for forbedringer.

Sosiale goder på arbeidsplassen

Stadig flere arbeidstakere stiller krav til sosiale og andre goder når jobbkontrakten skal signeres. Det finnes flere former for goder som en kan få tilgang til på jobben. Tilgang til en velfungerende kantine tilfredsstiller et av mange krav som nye arbeidstakere stiller til sin arbeidsgiver. Lunsjpausen kan bidra til at det bygges gode sosiale relasjoner i jobbsammenheng.

Sosiale goder kan omfatte flere ting, som eksempelvis tilgang til gratis fysisk trening i et treningssenter. Noen bedrifter velger også å tilby trening i arbeidstiden. Dette i form av kontorgymnastikk, som også lett fører til at stemningen stiger på kontoret. Økt aktivitet og latter blant de ansatte vil garantert føre til en bedre motivasjon på sikt.

Bilde fra pxhere

God lønn er ikke alt

De fleste arbeidstakere stiller i dag store krav til arbeidsplassen sin. Før du skriver under arbeidskontrakten bør du derfor være klar over hvilke rettigheter du i utgangspunktet kan sikre deg. I tillegg til god lønn stiller dagens arbeidstakere også krav om andre jobbrelaterte goder. Mange bedrifter gir de ansatte rabatter på mat og drikke som kan kjøpes i kantinen.

Rimeligere lunsj til de ansatte kan veie opp for et lavere lønnsnivå. En solid helseforsikring kan være en av godene som kan bidra til fornøyde ansatte. En bedriftshelsetjeneste er en annen gode som ofte blir godt mottatt av bedriftens ansatte. Du kan også møte på bedrifter som tilbyr gratis ferieboliger til sine ansatte.

Flinke ledere motiverer

Som ansatt vil du alltid nyte godt av å kunne jobbe under ledelse av dyktige bedriftsledere. Motiverende ledere bidrar raskt til at arbeidslysten opprettholdes. Dette ved å tilrettelegge for god arbeidsstruktur og tilstrekkelig kommunikasjon. Du som arbeidstaker kan også bidra til at motivasjonen holdes oppe ved å aktivt benytte deg av bedriftens sosiale goder.