Følg opp intervjuet, så kan du gjøre det bedre neste gang.

Når du søker på jobb, skal du muligens på intervju hos flere arbeidsgivere. Det viktig at du tenker over hvert enkelt intervju i etterkant og lærer av feil du gjør, slik at du for hvert intervju blir mer og mer skjerpet.

Gjør deg noen notater etter hvert intervjuet. Dette er noen av de viktigste punktene å tenke på:

 • Følelsen du hadde under samtalen? avslappet eller stresset?
 • Fikk sagt alt du mente var viktig, eller glemte du noe?
 • Fikk nok tid til å snakke, eller burte du ha fått med tid?
 • Endret stemningen seg under samtalen? I så fall, når?
 • Var intervjueren vennlig ovenfor deg?
 • Episoder som gjorde deg usikker?
 • Endret du deg, eller var du deg selv?
 • Fikk du lagt frem dine sterke sider?
 • Hva lærte du om arbeidsplassen og han/hun som ledet intervjuet? Vet du ikke noe særlig mer om arbeidsplassen og jobben du søker enn du gjorde tidligere?
 • Det positive med intervjuet?
 • Det negative?

Gjør dette som en «sjekkliste» før og etter hvert intervju, for at neste skal bli bedre.

 

Førsteinntrykket

Husk inntrykkene dine, fordi av og til oppdager du etterpå, når du har fått roet deg ned, at du har gjort det bedre enn du først trodde. Var du åpen, mens intervjuer var mer rolig.

Er dette jobben du vil ha?
Bruk tid i etterkant til å tenke over arbeidsplassen og selve jobben:

 • Vet du alt om den stillingen, og er dette jobben for deg?
 • Tenk på om du vil passe inn i, og om det stemmer med planene dine?
 •  Inntrykk av selve jobben, kollegaene og arbeidsmiljøet?
 • Har du andre spørsmål til eventuelt neste intervjurunde?
 • Ting du må gjøre annerledes ved neste intervjuet?

Forbered deg til intervju nummer to – jobben er ikke din ennå.

 

 Jeg skal på jobbintervju!

Skal du på intervju, er det tillitserklæring, og oppleves som et «boost». Men så kommer nervøsiteten. Liker de meg tro? Er jeg klar til å beskrive mine negative sider? Og de positive?

Vær forbredt
Er du nervøs, bør du være forbredt, øve sammen med en hvis det er en mulighet. Noen spørsmål vet du på forhånd vil komme. Vær klar til å beskrive dine positive og negative sider, og at du må forklare hvorfor du har lyst på stillingen, og hvorfor du er den rette kandidaten. Lag deg noen stikkord.

 

Hvordan kle deg, og hvordan te deg?
Førsteinntrykket har stor betydning når du møter en potensiell arbeidsgiver. Sjansen på denne jobben får du bare en gang, og dersom du faktisk har lyst på denne jobben, bruk den godt!

Sjekkliste:

 • Sørg for at klærne og skoene dine er rene. Kle deg slik at du føler deg komfortabel. Men prøv å unngå slitte klær, så fremt du ikke skal på intervju i en klesbutikk hvor de selger nettopp dette.
 • Ikke røyk rett før du skal inn – røykos gir aldri et godt inntrykk, og kan oppleves direkte sjenerende, spesielt for folk som ikke røyker.
 • Tyggis, og for all del, snus, er tabu.
 • Bruk en mild eller nøytral parfyme.

Møte den som skal intervjue deg: Få øyekontakt, smil og presenter deg. Han eller de er like nysgjerrige på deg, de vil møte deg fordi du via søknaden din har gjort en godt inntrykk.

Vær avslappet, og tenk på det hele som vanlig samtale. Utgangspunktet er intervjueren som skal styre samtalen. Vær deg selv.

 • Lytt til det intervjueren forteller, og svar på det han eller de spør om.
 • Vis interesse, men vent med spørsmål til de spør om det er noe du lurer på.
 • Ikke snakk om lønn.
 • Ikke snakk nedsettende om tidligere arbeidsgivere.
 • Her forbredt, så unngår du å stille spørsmål du egentlig burte vite svaret på.
 • Vær entusiastisk, blid og positiv.

 

Aktuelle kandidater etter første intervju blir kalt inn til en ny samtale. I enkelte situasjoner kan formålet være å prøve deg ved å gi deg en oppgave. I andre tilfeller vil de bare ta en nærmere samtale.

Dersom du skulle få avslag på en stilling, til tross for at du følte at intervjuet gikk bra: Ikke vær redd for å spørre intervjueren om det er ting du bør forbedre til senere anledninger.