Si ja til oppgaver og utfordringer du blir tilbudt

Ønsker du en forfremmelse må du være åpen for ukjente og større utfordringer enn det du har i stillingen din per i dag. Hvis du i dagens stilling viser at du ikke vil gjøre mer enn det som er arbeidsoppgavene dine, blir det vanskelig for en leder å se for seg at du passer i en stilling med mer ansvar og andre utfordringer. Du må selvfølgelig ha en balansegang. Hvis noen er interessert i å utnytte deg, og alle vet at du alltid si ja, kan du fort ende opp med mange uinteressante arbeidsoppgaver som ikke hjelper deg videre i karrieren.

 

Ta initiativ og foreslå nye løsninger

Det å foreslå nye måter å gjøre ting på. Forbedringer, innsparinger, effektivisering osv er noe som blir satt stor pris på hos ledere. Selv om du ikke får gjennomslag for alt viser du interesse for arbeidet og arbeidsplassen, som er positivt. Det er viktig at du ikke fremstår som en som bare presenterer problemene, uten å komme med forslag til hvordan du skal løse dem. De fleste ledere har nok av oppgaver, og ved å tilføre dem nye problemer uten forsalg til forbedringer så vil det virke mot sin hensikt.

 

Vis deg frem

Gjør det klart for din leder hva du ønsker å oppnå. Vis dine resultater og hva du gjør på veien for å nå dine mål. Det kan i mange situasjoner være behov for å bruke litt ”spisse albuer” og sette krav til andre medarbeidere for å nå dine må, det er viktig at du gjør dette uten å ”tråkke” på andre medarbeidere. En leder (og kollegaer) vil verdsette at du hjelper andre opp og frem også, det viser at du klarer å tenke på andre enn deg selv.

 

Ta ansvar

Alle ledere verdsetter medarbeidere som tar ansvar for både gode og dårlige handlinger og valg. Du må stå ved dine beslutninger, selv om de skulle vise seg å være feil. Lite er mer ressurskrevende og irriterende enn medarbeidere som aldri tar ansvar for sine feil, men bruker tid på bortforklaringer og skylde på andre faktorer og medarbeidere.

 

Jobb for avdelingen og selskapet – ikke for deg selv

Dette punktet går på personligheten din og kan være vanskelig å justere, men med litt målrettet jobbing og god selvinnsikt kan mye gjøres. Er du en person som liker å jobbe for deg selv og fungerer dårlig i et team – og samtidig kan fremstå som sær og arrogant – vil nye steg på karrierestigen være vanskelig. Vær derfor en lagspiller for din avdeling i første omgang og deretter for hele selskapet.

 

En god fagperson må ikke nødvendigvis bli en god leder
Det finnes mange eksempler på gode fagpersoner som blir forfremmet til ledere, med det resultatet at de mister den gode fagpersonen og får en dårlig leder – bedriften blir altså dårligere i begge ledd. Vær ærlig på hva som er dine positive og negative sider og hva du har kapasitet til å håndtere.

 

Ærgjerrighet

Levér gode resultater, stå på og ha høy moral. Gode prestasjoner over tid.