Hjelp til å skrive jobbsøknad

Jobbsøkerprosessen steg for steg
Tilbake ← Trykk her for å gå tilbake til Trinn 3 – Hjelp til å ta kontakt med firmaer
Du er her: Trinn 4 – Hjelp til å skrive jobbsøknad
Frem → Trykk her for å gå videre til Trinn 5 – Eksempler på jobbsøknader


Skriving av jobbsøknader.

Skriving av jobbsøknad er et kritisk område, som jobbsøkere ofte tar for lett på. Det å skrive én søknad og bare bytte ut navn og nummer til de forskjellige bedrifter vil ved oppgjørets time ikke lønne seg. Ta deg tid – det er en fulltidsjobb å søke på jobb – til å skrive en personlig søknad til hvert firma du søker på. Dette kan høres tungvindt ut, men tro oss – det vil lønne seg. Les stillingsannonsen nøye og tilpass søknaden slik at den som leser den føler at du passer til stillingen.

Jobbsøknaden er personlig reklame og skal gi arbeidsgiveren informasjon om deg. Det er viktig å skille seg ut. Mange arbeidsgivere er glad i ord som initiativrik, utadvent osv., men du bør passe deg for å bruke for mange slike standardfraser. Du må også huske å skrive en søknad som passer til stillingsannonsen, sett deg godt inn i stillingsannonsen og skriv en søknad i tråd med den. Pass også på å unngå skrivefeil og forkortelser – det kan virke unødvendig å nevne, men mange synder her. Få venner eller kollegaer til å lese igjennom søknaden, og be dem sjekke generelt oppsett, innhold og skrivefeil.

Undersøkelser viser at det er bare 20% som skriver gode jobbsøknader – noe avhengig av type stilling. Er du en av dem som sender i vei en god jobbsøknad til en stilling som har 50 søkere, vil du i realiteten bare ha 9 konkurrenter.

En jobbsøknad består vanligvis av disse avsnittene i riktig rekkefølge:

 • Henvisning til hvor du har sett stillingen og at du søker på stillingen.
 • Nå-situasjonen din i livet.
 • Utdannelse.
 • Erfaring.
 • Hvorfor du søker stillingen.
 • Personlig interesser (Kan eventuelt tas med i CV).
 • Referanser (Kan eventuelt tas med i CV).
 • Kontakt meg på tlf ved spørsmål.
 • Hilsen.
 • Vedlegg.

Det er meget viktig at søknaden ikke overstiger ÉN side. En rekrutterer har i gjennomsnitt kun 2-4 minutter til å lese igjennom en jobbsøknad.

Målet med søknadsbrevet er å få arbeidsgiveren til å ønske og ta en nærmere prat med deg. Derfor er det viktig med en velskrevet jobbsøknad, som selvsagt er relevant i forhold til stillingen, bærer preg av motivasjon, og som gir et klart og tydelig inntrykk av deg som person.

 

Jobbsøknad via e-post: Følg disse tipsene.

De aller fleste søknader og CV-er blir i dag sendt på e-post. Her slurves det ofte med mengde informasjon, dårlig formattering og rotete oppsett.

 • Emnefeltet bør inneholde mer enn «Søknad», bruk selve tittelen på stillingen du søker på. «Søknad på stilling som distriktssjef»
 • Har du en postadresse som for eksempel «superelskeren@hotmail.com» bør du vurdere å opprette en ny epostadresse.
 • Sørg for at du sender til korrekt e-postadresse. Dersom du skal sende en interessesøknad, så finn riktig person og epostadresse på nettsiden til firmaet eller ring sentralbordet. Send ikke søknader til generelle epostadresser som post@firma.no eller lignende.
 • Det er mange som skriver selve søknaden i e-posten, dette er ikke anbefalt. En søknad som sendes på e-post bør inneholde minimum to vedlegg, ett vedlegg med søknad og ett vedlegg med CV.
 • Send vedleggene helst i PDF-format, det er et format som alle kan motta og lese. Sender du i andre formater, kan det bli problemer med å lese for mottaker fordi han/hun ikke har det programmet du har benyttet.
 • Vedlegg til eposten bør ikke være mer enn 2MB.

Oppfølging av jobbsøknad.

Nytten av oppfølging av jobbsøknaden er forskjellig fra stilling til stilling. En annen viktig ting er hvor mange jobbsøknader som er kommet inn til arbeidsgiveren. Det vil bli sett på som mas, hvis det ringer 10 personer hver dag som spør om det samme. NB! Spør ikke om opplagte ting, eller saker som står i stillingsannonsen. Oppfølgingstelefonen/brevet bør ikke komme for raskt, vent to dager lenger enn du i utgangspunktet vil vente, og formuler deg godt. Det aller fleste rektutterere har andre arbeidsoppgaver i tillegg, og har ofte ikke rukket å se stillingen din hvis du tar kontakt rett etter at du har sendt søknaden.

Vi har fått meget god tilbakemelding på tips om å sende et oppfølgingsbrev. Link til dette ligger i bunn av denne artikkelen – det er fortsatt veldig få som sender oppfølgingsbrev, så det bør prioriteres. Det er mulig å omformulere dette brevet noe å bruke det før et eventuelt intervju også. Pass da på at du har «brukt opp» muligheten til å sende oppfølgingsbrev etter et eventuelt intervju.

Velger du å ta kontakt via telefon, sjekk tipsene under:

 • Husk å presentere deg.
 •  Spør ikke om opplagte ting og ikke still spørsmål som ikke kan besvares med «ja» eller «nei».
 •  Du bør ha forbredt spørsmålene du skal stille, skriv dem gjerne på papir.
 •  Det må være rolig i lokalet du ringer fra.
 •  Ha din CV foran deg. Snakk klart, tydelig og kort – smil.
Jobbsøkerprosessen steg for steg
Tilbake ← Trykk her for å gå tilbake til Trinn 3 – Hjelp til å ta kontakt med firmaer
Du er her: Trinn 4 – Hjelp til å skrive jobbsøknad
Frem → Trykk her for å gå videre til Trinn 5 – Eksempler på jobbsøknader