Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeide. Arbeidet defineres vanligvis som lønnet arbeid, og miljøet blir ansett å være viktig i den forstand at det påvirker det arbeid som utføres og den eller de som utfører det, i positiv eller negativ retning.

Et arbeidsmiljø består både av fysiske faktorer og psykiske faktorer. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet lar seg utføre på en best mulig (kvalitetsmessig) måte innenfor de gitte økonomiske og tidsmessige rammer som finnes uten å belaste arbeidstaker unødig.

Etterkrigstiden har gitt større bredde i forskning på alle områder. Økt viten har ført til at både arbeidstakere og politikere har spesifisert krav for utforming av arbeidsplasser i tillegg til den allerede eksisterende organiseringen fra arbeidsgivers side. Lovverk er utformet i de fleste land, og noe er tatt inn i FN-konvensjoner (for eksempel lov om barnearbeid).

Lov- og regelverket vi forholder oss til i Norge heter Arbeidsmiljøloven og omfatter i dag:

  • Fysiske faktorer som lyd, lys, luft, møblement og arbeidsutstyr.
  • Psykiske faktorer som samarbeidsklima og arbeidsfordeling.